Sanace bytového domu Třebíč Družstevní

Na bytovém domě v Třebíči jsme před započetím projektu provedli sondy, které ukázaly nevhodné provedení stávajícího zateplení. Byli jsme donuceni zvolit nejnáročnější způsob sanace - celé zateplení strhnout a navrhnout nové.
Na fotkách můžete vidět bytový dům před opravou a po opravě.

Sanace fasady BD Družstevní
Sanace fasady BD Družstevní
Sanace fasady BD Družstevní
Sanace fasady BD Družstevní
Sanace fasady BD Družstevní
Sanace fasady BD Družstevní
  • Facebook PP Ateliér
  • Instagram PP Ateliér

PP atelier - "Projektujeme s dobou"