Průmyslové stavby

Rekonstrukce průmyslového objektu - Ajax Jihlava

Projekt rekonstrukce výrobní a administrativní budovy v Jihlavě.

Novostavba výrobní haly - Rouchovany

Projekt výrobní haly s administrativní částí.

Již realizováno.