Bytový dům Zdráhalova, Brno

Revitalizace a snížení energetické náročnosti budovy, včetně stavebních úprav bytového domu.

BD Zdráhalova
BD Zdráhalova
BD Zdráhalova
  • Facebook PP Ateliér
  • Instagram PP Ateliér

PP Ateliér - "Projektujeme s dobou"